• Algemene Ledenvergadering

    10 mei 2018
  • Het bestuur nodigt alle leden/ouders uit op maandag 4 juni voor de Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in de kantine van DWS.
    Benieuwd je naar de voortgang Thurlede? Heb je vragen, tips, opmerkingen....dan is dit de avond om dit te delen met het bestuur en andere leden.
    Ook zal de begroting voor volgend seizoen aan de orde komen. 
    De agenda en notulen krijgt u tzt via de mail.