• Algemene ledenvergadering

    1 nov 2018
  • Woensdagavond 31 oktober jl. vond de algemene ledenvergadering van DWS plaats. Het was een volle kantine met een aantal nieuwe gezichten, waar het bestuur uiteraard erg blij mee is.

    Ter nagedachtenis van onze penningmeester Cees begon de vergadering met een minuut stilte.

    Later op de avond werden de jubilarissen gehuldigd en werd Lau Könemann gefeliciteerd met zijn 75 jaar lidmaatschap. Het naambord zal een speciale plek krijgen op ons terrein.

    Ook werden de aanwezigen geïnformeerd over de plannen voor ons terrein en onze accommodatie.