• AVG privacywetgeving

  • Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving is van toepassing op alle organisaties in Nederland en geldt dus ook voor sportverenigingen zoals HV D.W.S. Het is belangrijk dat verenigingen met hun administratie en vastleggingen voldoen aan de AVG!

    Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust gelaten te worden. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Als vereniging ben je wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels.

    Boekhoudprogramma, verenigingswebsite, enz. moeten voldoen aan de strenge eisen die de AVG vanaf 25 mei 2018 daaraan stelt. Om dit te toetsen is er afgelopen weken een stappenplan doorlopen. 

    Inmiddels hebben wij een AVG-verklaring ontvangen waarmee wij aan kunnen tonen dat wij er alles aan gedaan hebben om te voldoen aan die eisen.