• Belangrijk: buitengewone ALV op 25 september a.s.

  5 sep 2020
 • Buitengewone ledenvergadering
  Vrijdag 25 september 2020
  19.00 uur kantine h.v. D.W.S.

   

   

  AGENDA

  1. Mededelingen bestuur
  2. Toelichting nieuw clubhuis h.v. D.W.S.
  3. Stemming eventuele goedkeuring
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

  Toelichting op agendapunt 2

  Beste leden en ouders van jeugdleden,

  Zoals bekend is het bestuur samen met de bouwcommissie en de gemeente al lange tijd bezig om de accommodatie van h.v. D.W.S. aan te passen aan de huidige normen. Inmiddels zijn de handbalvelden geheel aangepast met twee verharde en twee beachvelden waarmee wij weer jaren vooruit kunnen. Wij staan nu aan de start van de laatste en moeilijkste fase, het vervangen van het huidige clubgebouw.

  Om tot uitvoering van deze belangrijke laatste fase te komen heeft het bestuur uw steun nodig. Wij vragen u dan ook uw steun in woord en daad tot uitvoering te brengen.

  Op de laatste algemene ledenvergadering is door de leden reeds goedkeuring gegeven aan de voorbereiding van een definitief voorstel voor het gebouw en de financiering daarvan. Het bestuur en de bouwcommissie zijn nu in de laatste belangrijke fase gekomen waarin de leden hun goedkeuring kunnen geven aan het eindvoorstel van het bestuur, zodat er een handtekening gezet kan worden voor de financiering en aanbesteding van het nieuwe clubgebouw.

  Het is belangrijk dat alle leden en ouders van onze jeugdleden hun stem kunnen uitbrengen. Daarom nodigen wij u hiermee uit om op vrijdag 25 september om 19.00 uur in de kantine van ons complex uw stem uit te brengen.

  Mocht u door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u iemand van de leden machtigen om uw stem alsnog kenbaar te maken.

  Vrijdag 25 september om 19.00 uur zal de vergadering in de kantine plaatsvinden.

  Het bestuur gaat ervan uit dat u allen aanwezig zal zijn op deze belangrijke buitengewone algemene ledenvergadering.

  D.W.S. Door Wilskracht Sterk zijn onze leden en hun jeugd/ouders om er een mooi nieuw clubhuis van te maken.

  Met vriendelijke groet
  bestuur van h.v. D.W.S.