• Lidmaatschap

    Wil je lid worden van shv D.W.S., vul dan het inschrijfformulier en de machtiging in. Klik hier of hieronder op de pdf voor de formulieren. Geef ze ingevuld en ondertekend aan je coach/trainer.

    Lees ook het huishoudelijk reglement en de statuten!

    Welkom bij onze vereniging!