• Ruud de Boer treedt af als penningmeester

    12 apr 2023
  • Onze penningmeester Ruud de Boer heeft wegens gezondheidsproblemen en extreem grote drukte op zijn werk helaas per direct zijn functie neergelegd. De komende tijd worden zijn taken overgedragen. Wij bedanken Ruud voor zijn inzet en wensen hem veel sterkte met zijn gezondheid en zijn werkdruk!

    Ruud treedt met spijt af als penningmeester. “Na overleg thuis en binnen de vereniging heb ik besloten mijn functie als penningmeester per direct neer te leggen. Gezondheidsproblemen en een extreem hoge werkdruk liggen ten grondslag aan dit besluit. Het laat zich op dit moment niet combineren, en ik moet voor mezelf kiezen, hoezeer mij dit ook spijt. De vereniging is er ook niet bij gebaat als ik niet honderd procent kan functioneren. De komende weken dan wel maanden zullen in het teken staan van het overdragen van verschillende taken. Uiteraard zal ik waar mogelijk mijn best doen om in de toekomst iets voor DWS te betekenen; daarvoor zit de club te veel in mijn hart. Ik hoop dat iedereen begrip heeft voor mijn besluit, ik ga jullie allemaal weer zien!”