• Toelichting buitengewone ALV

    10 sep 2020
  • Naar aanleiding van de aankondiging van de buitengewone algemene ledenvergadering op vrijdag 25 september aanstaande hebben we van meerdere mensen vragen ontvangen. Daarom scheppen we graag wat duidelijkheid over de gang van zaken. 

    Tijdens de buitengewone ALV zal er gestemd worden over goedkeuring van de definitieve bouwplannen voor een nieuw clubgebouw. Volgende week vindt er nog een vergadering plaats met de gemeente. Zodra de uitkomst daarvan duidelijk is, wordt het eindvoorstel opgesteld. Dit eindvoorstel wordt vervolgens per e-mail naar alle leden verstuurd, samen met een voorbeeld van een machtiging en meer informatie over wie er mag stemmen. 

    We hopen dat een en ander hiermee voor iedereen duidelijk is. Graag zien we jullie op de 25e!