• Woensdag 31 oktober algemene ledenvergadering

    15 okt 2018
  • Alle leden en ouders van jeugdleden zijn op woensdag 31 oktober aanstaande van harte welkom bij de algemene ledenvergadering, vanaf 19.30 uur in het clubgebouw. Op de agenda staan onder andere de notulen van de vorige ALV en de diverse jaarverslagen, en er zullen de nodige verkiezingen en benoemingen plaatsvinden. Bovendien zullen we het hebben over de toekomst van Thurlede. Deze ALV krijgt ook een feestelijk tintje, omdat we een aantal jubilarissen zullen huldigen.

    We hopen dat veel leden en ouders van leden mee willen praten en denken over onze vereniging. Jullie betrokkenheid en inbreng stellen we zeer op prijs! 

    De uitnodiging en stukken worden ongeveer een week van tevoren via e-mail verzonden. Graag tot 31 oktober aanstaande!