• Gebruik beeldmateriaal

    Shv DWS laat met foto’s, fotoalbums en video’s de activiteiten van de vereniging zien, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden, activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op onze website, in de ouderapps en/of op de socialemedia-accounts van onze vereniging. Hiermee geven we een extra ‘kijkje in de keuken’. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal.

    Foto’s en video’s worden met respect voor u als speler, als ouder en uw kind gemaakt en we kijken vóór plaatsing kritisch naar het te plaatsen materiaal. Toch kan het voorkomen dat u of uw kind een foto achteraf niet leuk vindt. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat u ons altijd kunt vragen een specifieke foto te verwijderen. U bent ons daarbij uiteraard geen uitleg verschuldigd.  Wij verwijderen de betreffende foto zo snel mogelijk.

    Shv DWS heeft verschillende online communicatiekanalen zoals de website, een facebookpagina, YouTube, Instagram en Twitter. Daarnaast gebruikt shv DWS beeldmateriaal voor meerdere offline en online producten zoals jaarverslagen, brochures, persberichten en online advertenties. Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal. Mocht u dit wel hebben, dan verzoeken wij u dit te melden via een e-mail aan het secretariaat.

    Ouders maken tijdens evenementen of wedstrijden soms ook zelf film- of foto-opnames. Wij vragen u met elkaar te overleggen of u dit goed vindt.